top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz,

 • Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirmek ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,

 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,

 • Su tüketiminin azaltmak,

 • Atıkları kaynağında azaltmak,

 • Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak

 • Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı desteklemek,

 • Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek

 • Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle turizm sektörüne yüksek katma değer yaratmak,

 • Doğal ve kültürel mirası korumak,

 • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,

 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,

 • Paydaşların ve misafirlerimizin geri bildirimlerini dinlemek, gerekli aksiyonları almak,

 • Sürekli iyileştirme ilkesi ile çalışanlarımıza ve kurumuza katkı sağlamak,

 • Engelli bireyler için tesisimizde kolaylıklar sağlamak,

 • Performansa ilişkin gelişme hedefleri belirliyor ve ilerleyişi gözden geçiriyoruz

bottom of page